rating 8/10

Winifikacją nazywamy proces tworzenia wina. Zależnie od miejsca produkcji win i idei winiarza, jest różnorodna i niewiele spraw z nią związanych jest kategorycznych i absolutnych, większość natomiast wymaga szczegółowego i precyzyjnego poznania.

Znamy różne metody winifikacji, które stosuje się zależnie od szczepu winogron oraz typu wina, jakie winiarz chce uzyskać.

Odszypułkowanie

Do wykonania używa się specjalnego młynka, wyglądem przypominającego poziomo ułożony walec, wewnątrz którego zespół śmigieł osadzonych na jednej osi wiruje ze sporą prędkością, aby siła odśrodkowa mogła oderwać od szypułek grona, które następnie są dzięki niej wyrzucane na zewnątrz. Oczywiście nie wszystkie szypułki da się w ten sposób usunąć, jednak ilość pozostających jest tak znikoma, że ma to niewielki lub żaden wpływ na jakość wina.

Rozdrabnianie

Polegające na przetransportowaniu gron do obracających się walców. Grona zostają zamienione w miazgę, w której skład wchodzą skórki, pestki, miąższ i sok, który poprawnie nazywamy moszczem.

Siarkowanie

Kontrolowanie wina i gron poprzez dwutlenek siarki, który jest w stanie powstrzymać rozwój bakterii lub enzymów pleśni w gronach, a jednocześnie są bardzo pomocne przy powstrzymywaniu przedwczesnego lub nadmiernego rozwoju drożdży. Ilość użytego dwutlenku siarki zależy od stanu winogron, temperatury otoczenia w czasie transportu z winnicy i szybkości fermentacji alkoholowej. Ostatnim etapem użycia siarki jest butelkowanie, gdy dodaje się ją, jako zabezpieczenie wina przed rozwojem bakterii. Co ważne, ilości związków siarki w winie mają wartości nie większe niż te, które odnajdziemy w rodzynkach.