rating 8/10

Dekantacja jest terminem chemicznym, oznaczającym zlanie substancji znad zanieczyszczeń. Aby wykonać dekantacja wina była przeprowadzona w sposób prawidłowy, należy wykonać szereg czynności, przytoczonych poniżej.

W przypadku wina, dekantacja wina może również oznaczać wykonanie tej czynności także z innego powodu, czyli potrzeby napowietrzenia wina, by dać mu szansę „odetchnięcia” i ukazania szerszego spektrum aromatów, usunięcia nieprzyjemnych zapachów mogących być efektem redukcji z powodu małego dopływu tlenu do wina w butelce oraz złagodzenia agresywności jego tanin. Pytanie o to, czy powinniśmy zdekantować wino, możemy zadać osobie zamawiającej bezpośrednio po zamówieniu przez nią wina, lub prezentując butelkę przyniesioną już z piwniczki.

Podczas dekantacji podstawową sprawą jest to, by butelka wina zawierającego osad, które będziemy dekantować, nie podlegała przez wcześniejsze kilka godzin zbędnym wstrząsom.

To samo tyczy się czasu po jego wyborze i transporcie do stołu. Dekantacja wina powinna być wykonana na pomocniku kelnerskim, ustawionym w pobliżu stołu, przy którym siedzą goście, tak by mogli cały czas widzieć, co się dzieje z zamówionym winem.

Przygotowanie sprzętu

Do wykonania dekantacji potrzebny będzie następujący sprzęt: koszyk do wina, czysta, pozbawiona obcych zapachów karafka (dekanter), serweta kelnerska, świecznik z prostą niezbyt wysoką świecą, spodek do odłożenia korka, spodek z zapałkami, dodatkowy kieliszek.

Temperatura i prezentacja

Transport i prezentacja – jeżeli ustaliliśmy potrzebę zdekantowania wina przy jego zamówieniu, transportujemy je do stołu w koszyku kelnerskim, starając się nie wstrząsać butelką, by nie zmącić wina osadem wewnątrz butelki. Prezentujemy butelkę ułożoną w koszyku etykietą w stronę gościa, jednocześnie informując, jakie wino prezentujemy.

Przygotowanie wina do dekantacji

Przygotowanie wina do dekantacji – odstawiamy koszyk z butelką na pomocnik, i ostrzem trybuszona nacinamy koszulkę poniżej zgrubienia i usuwamy ją z szyjki. Pozostałą cześć koszulki nacinamy wzdłuż jej długości i podważając ostrzem zdejmujemy i chowamy do kieszeni fartucha.

Otwieranie butelki

Otwieranie butelki - delikatnie przecieramy serwetą korek i szyjkę butelki, a następnie wbijamy i wkręcamy śrubę trybuszona w korek i wyciągamy go, w końcowej fazie chwytając korek przez serwetę i odchylając go do góry. Wyciągnięty korek wąchamy i sprawdzamy czy nie uległ uszkodzeniom, a następnie wykręcamy ze śruby i odkładamy na spodek. Przecieramy serwetą szyjkę butelki wewnątrz i na zewnątrz.

Sprawdzenie wina

Sprawdzenie wina – nie usuwając wina z koszyka, niewielką ilość wina wlewamy do karafki i opłukujemy nim ściany naczynia, po czy wylewamy wino do uprzednio przyniesionego kieliszka i dokonujemy oceny technicznej wina pod kątem ewentualnych wad. Jeżeli uznamy wino za sprawne, odstawiamy kieliszek na pomocnik i odpalamy zapałką świeczkę i odkładamy ją na spodek.

Dekantacja 

Dekantacja – osoby posiadające wprawę mogą przystąpić do dekantacji nie wyjmując butelki z koszyka, rekomenduję jednak ostrożne wyjęcie butelki z koszyka. W jedną rękę chwytamy karafkę, a w drugą butelkę lub koszyk i jednostajnym, delikatnym strumieniem przelewamy wino z butelki do karafki starając się, aby początek szyjki był podświetlony przez palącą się świeczkę, co umożliwi dostrzeżenie momentu pojawienia się osadu w zaokrągleniu butelki i przerwanie dekantacji.

Wino w karafce 

Sprawdzenie wina w karafce – po zakończeniu przelewania odstawiamy butelkę lub koszyk na pomocnik a karafkę z winem podświetlamy nad świeczką by sprawdzić, czy osad nie przedostał się do jej wnętrza.

Nalewanie wina z karafki – wino z karafki nalewamy według tych samych zasad, jak przy nalewaniu z butelki. Po zakończeniu nalewania konieczne jest pozostawienie zarówno karafki z winem jak i pustej butelki. Następnie gasimy świeczkę zapałką pozostawioną uprzednio na spodku, przechylając nią knot i topiąc go w wosku i sprzątamy pozostały sprzęt użyty do dekantacji.