rating 8/10

Walcząc z rosnącą ilością spamu w poczcie e-mail, serwisy internetowe i producenci oprogramowania wdrażają kolejne nowe filtry antyspamowe. Mimowolnie uznają one jednak za SPAM sporo sensownych wiadomości i nie dostarczają ich do skrzynek odbiorczych. 

Te wiadomości, błędnie sklasyfikowane jako spam, są blokowane, dostarczane do folderu SPAM lub BULK albo automatycznie usuwane. Dlatego możesz nie otrzymywać ważnych informacji dotyczących transakcji z Winezja.pl lub przegapić interesujące wiadomości, promocje czy imprezy.

Lista bezpiecznych nadawców

Aby otrzymywać wszystkie wiadomości e-mail od serwisu Winezja.pl, dodaj Winezja.pl do listy bezpiecznych lub dozwolonych nadawców w serwisie lub programie, którego używasz, wykonując poniższe instrukcje.

Informacja

Serwis Winezja.pl wysyła do swoich użytkowników wiadomości z adresów:

oraz z domeny @winezja.pl

Yahoo

 1. Otwórz skrzynkę pocztową Yahoo.
 2. Kliknij łącze Mail Options (Opcje poczty).
 3. Kliknij łącze Filters (Filtry).
 4. Kliknij przycisk Add (Dodaj).
 5. Upewnij się, czy w górnym wierszu o nazwie From header: (Z nagłówka:) w menu rozwijanym wybrana jest opcja Contains (Zawiera).
 6. Kliknij pole tekstowe obok tego menu rozwijanego i wpisz @poczta-winezja.pl. Na dole, tam, gdzie jest napisane Move the Message To: (Przenieś wiadomość do:), wybierz z menu rozwijanego opcję Inbox (Skrzynka odbiorcza).
 7. Kliknij ponownie przycisk Add Filter (Dodaj filtr).
 8. Jeśli wiadomość e-mail od witryny Winezja.pl została przefiltrowana do folderu bulk, musisz tylko otworzyć tę wiadomość i kliknąć łącze This is not Spam (To nie jest spam) obok pola From (Od).

Google Mail (GMail)

 1. Po lewej stronie ekranu kliknij łącze Contacts (Kontakty).
 2. Gdy zostanie otwarte okno, kliknij łącze Create Contact (Utwórz kontakt).
 3. Nazwij nowy kontakt Winezja.pl (lub podobnie).
 4. W polu Primary Email (Podstawowy adres e-mail) wpisz @winezja.pl.
 5. Jako kolejny adres email wprowadź @poczta-winezja.pl
 6. Kliknij przycisk Save (Zapisz) i gotowe.

Norton AntiSpam

 1. Uruchom program Norton AntiSpam, kliknij kartę Status & Settings (Stan i ustawienia).
 2. Kliknij przycisk AntiSpam w środkowej części ekranu.
 3. Kliknij żółty przycisk Configure (Konfiguruj) na dole ekranu po prawej stronie.
 4. Kliknij kartę Allowed List (Lista dozwolonych) (druga karta na liście kart).
 5. Kliknij przycisk Add (Dodaj) na dole po lewej stronie.
 6. W polu Email Address (Adres e-mail) wpisz
  [email protected]
  [email protected]
  [email protected]
 7. Kliknij przycisk OK.

Outlook 2003

 1. Uruchom program Outlook.
 2. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje.
 3. Na karcie Preferencje kliknij przycisk Wiadomości-śmieci.
 4. Na karcie Bezpieczni nadawcy kliknij przycisk Dodaj.
 5. W oknie dialogowym Dodawanie adresu lub domeny wpisz poczta-winezja.pl oraz następnie kliknij przycisk OK.
 6. Powtórz czynność, aby dodać kolejny adres winezja.pl
 7. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Opcje wiadomości-śmieci.
 8. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Opcje.

Outlook 2007

 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje.
 2. Na karcie Preferencje w obszarze E-mail kliknij przycisk Wiadomości-śmieci.
 3. Kliknij kartę Bezpieczni nadawcy.
 4. Kliknij przycisk Dodaj.
 5. W polu Wprowadź adres e-mail lub nazwę domeny internetowej do dodania do listy wprowadź nazwę lub adres do dodania. Wprowadź nazwy domen:
  @winezja.pl
  @poczta-winezja.pl
 6. Kliknij przycisk OK.

Outlook 2010

 • 1. Na karcie Narzędzia główne w grupie Usuwanie kliknij pozycję Wiadomości-śmieci, a następnie kliknij polecenie Opcje wiadomości-śmieci.
 • 2. Żeby dodać bezpiecznych nadawców, na karcie Bezpieczni nadawcy kliknij przycisk Dodaj.
 • 3. W polu Wprowadź adres e-mail lub nazwę domeny internetowej do dodania do listy wprowadź nazwę lub adres do dodania. Wprowadź nazwy domen: @winezja.pl oraz @poczta-winezja.pl
 • 4. Kliknij przycisk OK i powtórz te czynności dla każdej pozycji, którą chcesz dodać.
  - Jeśli wszystkie Kontakty mają być traktowane jako bezpieczni nadawcy, należy zaznaczyć pole wyboru Ufaj również poczcie e-mail od osób na liście Moje kontakty.
  - Niektóre osoby, z którymi jest prowadzona korespondencja, mogą nie znajdować się na liście Kontakty. Jeśli te osoby powinny być uznawane za bezpiecznych nadawców, należy zaznaczyć pole wyboru Automatycznie dodaj osoby, do których wysyłam wiadomość e-mail, do listy bezpiecznych nadawców.

Inne serwisy e-mail, programy klientów oraz antyspamowe

Jeśli wiadomość e-mail od Winezja.pl została przefiltrowana do folderu SPAM, Bulk lub Junk, spróbuj dodać domeny Winezja.pl i poczta-winezja.pl do książki adresowej lub listy kontaktów.

Jeśli ta opcja jest niedostępna, spróbuj przenieść wiadomość do folderu Skrzynka odbiorcza lub prześlij wiadomość dalej do siebie.

Jeśli następne wiadomości będą nadal filtrowane, zadzwoń lub wyślij wiadomość do portalu internetowego lub pomocy technicznej producenta filtru antyspamowego i zapytaj się, co zrobić, aby otrzymywać wszystkie wiadomości e-mail od witryny Winezja.pl.