Wina Portugalia

39 win odpowiada Twoim kryteriom wyszukiwania. Gdyby zadać pytanie, z czym kojarzą się dziś wina portugalskie, bez wątpienia większość odrzekłaby, że z porto. Ludzie zajmujący się degustacją wina i piszący o nim jeszcze szybciej oznajmiliby: to jeden z krajów, gdzie zachodzą najbardziej dynamiczne zmiany w świecie wina właśnie. Portugalia jest dziś swoistym tyglem i laboratorium winiarskim. Jest chyba ostatnim zachodnioeuropejskim państwem, które wkracza na drogę wielkich przemian, a co za tym idzie - ogromu sporów i dyskusji nad drogą, którą należy podążać. Przygląda się temu cały winiarski świat, bowiem tam pryncypia zostały już z grubsza wytyczone. Gra idzie o spór pomiędzy Nowym Światem i wyrobem win odmianowych z międzynarodowych szczepów, a Starym Światem, czyli trwaniem przy tradycji, co zasadza się głównie na trzymaniu się lokalnych odmian i produkcji win kupażowanych (tzn. z kilku szczepów). Wydaje się, że ten spór jeszcze długo nie zostanie rozstrzygnięty. I dobrze! Z Portugalii popłynie rzeka różnorodnych, wspaniałych win z wielu regionów jak Vinho Verde, Douro, Dão czy gorącego, południowego Alentejo.