Wina Sery

196 win odpowiada Twoim kryteriom wyszukiwania. Przy idealnym połączeniu wina z serem tworzy się nowa jakość, która nie jest tylko prostą sumą składowych. Żaden składnik nie powinien zabijać smaku pozostałych. Jeśli tak się dzieje – lepiej szukać innej pary.